Sanaston kehitys kouluiässä

Lähteet Lyytinen, P (2014) Kielenkehityksen varhaisvaiheet. Teoksessa T. Siiskonen, T. Aro, T. Ahonen & R. Ketonen (toim.), Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa (s. 51-71). 2. painos. Juva: PS-kustannus. Kirjoja lukenut teini osaa jopa 70 000 sanaa – Nuori, joka ei lue, 15 000 sanaa. Saatavilla 25.3.2022 osoitteessa: http://yle.fi/uutiset/3-8711651 Nippold, M.A. (1992). The normal and LUE KOKO ARTIKKELI

Kielellinen tietoisuus alkuopetuksessa

Kielellinen tietoisuus on kielen tietoista pohtimista ja siitä innostumista. Kyseessä on lapsen kielenkäytön rikastumisen vaihe, joka etenee kokonaisuuksien oivaltamisesta kohti yksityiskohtaisempaa kielen rakenteen tarkastelua ja käyttöä ja se edeltää lukemaan oppimista. Kielellinen tietoisuus on alue, jota voidaan tukea ja harjoituttaa. Kielellinen tietoisuus tarkoittaa sitä, että lapsi alkaa tietoisesti pohtia käyttämäänsä kieltä. Sen herääminen ajoittuu noin LUE KOKO ARTIKKELI

Kaksikielisyys on elämäntapa

Kaksikielisyys ei ole harvinaista, sillä suurin osa maailman ihmisistä on kaksi- tai monikielisiä. Laajasti ymmärrettynä kaksikielinen henkilö osaa kommunikoida sujuvasti kahdella kielellä. Tiukimman määritelmän mukaan kaksikielisen täytyy puhua molempia kieliä yhtä hyvin ja lähes täydellisesti. Todellisuudessa kenenkään kielitaito ei ole täydellinen kaikissa tilanteissa. Kaksikielinen henkilö käyttää usein eri kieliä erilaisissa tilanteissa, ympäristöissä ja eri ihmisten LUE KOKO ARTIKKELI

Koulun tuki oman äidinkielen oppimisessa

Oppilaan oman äidinkielen taito on tärkeää ja oppilas tarvitsee sitä myös oppiakseen suomea ja muita vieraita kieliä. Vanhempien on tärkeää puhua lapselle kotona omaa äidinkieltään sekä lukea tai kertoa tarinoita omalla äidinkielellään lapselle ääneen. Koulu pyrkii tarjoamaan oman äidinkielen opetusta ja oppilas saa käyttää omaa äidinkieltään koulussa oppimisen apuna. Alla on aiheeseen lliittyviä hyödyllisiä linkkejä. LUE KOKO ARTIKKELI

Monikielinen kirjasto – Multilingual Library

Helsingin kaupunginkirjaston Monikielisestä kirjastosta voit lainata aineistoa yli 80 kielellä oman kirjastosi kautta ilmaiseksi. Kun luet omalla kielelläsi, sinun on myös helpompi oppia uuden kotimaasi kieltä. Helsingin kaupunginkirjaston Monikielisessä kirjastossa on aineistoa yli 80 kielellä, esimerkiksi arabian, kiinan, somalin, persian, turkin, japanin, vietnamin, albanian ja thain kielellä. Saatavilla on kirjoja, äänikirjoja, e-kirjoja, elokuvia, musiikkia ja LUE KOKO ARTIKKELI

Kielenkehityksen vaikeudet

Kielenkehityksen vaikeudet voivat näkyä puheen ja kielen tuottamisessa ja ymmärtämisessä sekä kielen käytössä. Ne eivät kuitenkaan esiinny samanlaisina kaikilla lapsilla. Vaikeudet ilmenevät kaikissa lapsen käyttämissä kielissä ja vaikuttavat monella tavalla lapsen toimintakykyyn, osallistumiseen ja oppimiseen. Kielenkehityksen vaikeuksiin voi liittyä myös muita kehityksen ongelmia. Kielenkehityksen vaikeuksien erilaiset ilmenemismuodot Kielenkehityksen vaikeudet näkyvät usein puhumaan oppimisen hitautena ja LUE KOKO ARTIKKELI