Tervetuloa Lukusilta.fi-palveluun!

Hyvä kielitaito ja sujuva lukutaito ovat avaimet oppimiseen. Kaikille lapsille näiden taitojen saavuttaminen ei kuitenkaan ole helppoa. Joskus tarvitaan enemmän harjoittelua ja vaivannäköä. Silloin perheen kannustavan tuen merkitys korostuu. Yhteistyössä vanhemmat, opettajat ja muut lapsen lähiaikuiset voivat tukea lasta tässä tehtävässä. Saat näiltä sivuilta tietoa ja tukea tähän työhön!

Valitse kategoria:

Ohjeita sanaston harjoitteluun
Lue monipuolisesti Lue monipuolisesti. Tämä kasvattaa sanastoa. Lue uutisia, kuvakirjoja, romaaneja, nettitekstejä, ruokaohjeita, sanomalehtiä, sarjakuvalehtiä, tv-ohjelmien ja elokuvien tekstityksiä jne. Aloita helpoista sanoista Aloita opettelu arkipäivän sanastosta. Kertaa ensin tuntemasi sanat, esimerkiksi ruoat ja juomat, ja opettele sen jälkeen lisää tällaisia sanoja. Kertaa oman äidinkielen sanoja Kertaa oman äidinkielen sanoja. Mieti yhdessä lapsen kanssa, mitä LUE KOKO ARTIKKELI
Vertailussa nimeäminen ja sanasto
Nimeäminen Sanasto Ongelman kuvaus Tietää sanan mutta ei saa sitä mieleen. Ongelman kuvaus Ei tiedä sanaa ja siksi ei osaa nimetä sitä. Esimerkki “Toi on toi….kyl mä tiiän ton mut en muista'” kun yrittää sanoa  reppu. Esimerkki “Toi on toi…en oo koskaan kuullu ton nimee…” kun yrittää sanoa  reppu. Seuraukset lukemisessa Lukemisen ongelmia lähinnä lukemisen LUE KOKO ARTIKKELI
Lukuharrastuksen tukeminen koulussa
Hyväksi lukijaksi tulee vain lukemalla paljon ja säännöllisesti. Kirjallisuus lukemaan opettamisen tukena Koulussa kirjallisuuden opetus ohjaa oppilaita kohti tekstien omaa tulkintaa ja kehittää tulkinnassa tarvittavia taitoja. Kirjallisuuden opetuksen tavoitteena alkuopetuksessa on, että oppilaat tutustuvat kuunnellen ja lukien lastenkirjallisuuteen ja saavat näin aineksia ajatteluun ja ilmaisuun sekä opettelevat valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa. Tavoitteena on myös, että LUE KOKO ARTIKKELI
Lukivaikeutta on eritasoista
Lukivaikeus on yleistä Luku- ja kirjoitustaidon oppimisen ja taitojen myöhemmän kehityksen ongelmaa kutsutaan lukivaikeudeksi eli dysleksiaksi. Se on selvästi havaittava lukemisen ja/tai kirjoittamisen vaikeus, joka ei johdu oppimisen puutteista tai kehityksen pulmista. Lukivaikeus koskee erilaisten arvioiden mukaan 5-10 prosenttia ikäluokasta. Se ei siis ole kovin harvinainen ongelma. Lapsi, jolla on lukivaikeus, löytyy useimmista koululuokista. Lukivaikeuksien LUE KOKO ARTIKKELI
Kielenkehityksen vaikeudet
Kielenkehityksen vaikeudet voivat näkyä puheen ja kielen tuottamisessa ja ymmärtämisessä sekä kielen käytössä. Ne eivät kuitenkaan esiinny samanlaisina kaikilla lapsilla. Vaikeudet ilmenevät kaikissa lapsen käyttämissä kielissä ja vaikuttavat monella tavalla lapsen toimintakykyyn, osallistumiseen ja oppimiseen. Kielenkehityksen vaikeuksiin voi liittyä myös muita kehityksen ongelmia. Kielenkehityksen vaikeuksien erilaiset ilmenemismuodot Kielenkehityksen vaikeudet näkyvät usein puhumaan oppimisen hitautena ja LUE KOKO ARTIKKELI
Vanhempana ja kasvattajana uudessa kulttuuriympäristössä
Vanhempana oleminen ja kasvatusvastuu on mielestäni yksi maailman tärkeimmistä vastuu-tehtävistä. Se on todellakin vaativa tehtävä ja kukaan meistä ei ole siihen valmiiksi syntynyt. Käytännön kasvatustyö harjaannuttaa meitä vähitellen. Vanhempi kokee kasvatustyön vielä haastavammaksi, mikäli joutuu muuttamaan täysin uuteen ja toisenlaiseen kulttuuriympäristöön. Henkilökohtainen kokemukseni on osoittanut, että kasvatuksesta keskusteleminen, jatkuva pohdinta sekä vanhempien keskinäinen vertaiskokemusten ja LUE KOKO ARTIKKELI