Tietoa sivustosta

Tämä sivusto on toteutettu veikkausvoittovaroin, STEA:n tuella, Niilo Mäki Instituutin Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen -hankkeessa (2015-2018). Hankkeen tarkoituksena oli nimensä mukaisesti tuottaa uutta tietoa, materiaalia ja toimintamalleja lasten lukutaidon ja kielellisten taitojen tueksi.

Nykyisin sivustoa ylläpitää Niilo Mäki Instituutin Lukumummit ja -vaarit -hanke. Lisätietoa hankkeesta löydät osoitteesta https://lukumummitjavaarit.fi/. Hankkeen koti Niilo Mäki Instituutti on monitieteinen oppimisvaikeuksien tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskus. Voit tutustua sen toimintaan tarkemmin osoittessa http://nmi.fi.

Sivuston kokoamiseen on osallistunut suuri joukko oppimisen alan ammattilaisia.

Kiitos heille kaikille työpanoksesta!