Sivuston kirjoittajat

Kirjoittajat ovat sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Pia Bärlund

Filosofian tohtori, Monikulttuurisen opetuksen ja vieraiden kielten kehittämisen suunnittelija (Jyväskylän kaupunki)

Pia Bärlund on pitkään Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen palveluissa työskennellyt kielipedagogiikan asiantuntija.

Tanja Del Angel

Tanja Del Angel on kaksikulttuurisen perheen äiti sekä Familia Ry:n vertaistoiminnan suunnittelija, minkä lisäksi hän toimii myös pari- ja perheneuvojana sekä kouluttajana. Familia tukee Suomeen muuttaneiden sekä Suomessa syntyneiden kaksisuuntaista kotoutumista.

Sirpa Eskelä-Haapanen

Kasvatustieteen tohtori, laitoksen johtaja, yliopistonlehtori, luokanopettaja. Toiminut eurooppalaisen kielellisen tietoisuuden hankkeen Suomen koordinaattorina vuosina 2003-2006.

Sirpa Eskelä-Haapanen on tarkastellut lisensiaatintyössään kielellistä tietoisuutta ja erityisesti lapsen siirtymistä puhujasta kirjoittajaksi. Tässä toimintatutkimuksessaan hän on kehittänyt fonologisen tietoisuuden harjoiteohjelman. Eskelä-Haapasen väitöskirjan aiheena taas on lapsen kielelliseen kehitykseen liittyvä kohdennettu tuki perusopetuksen alaluokilla. Hämeenkyröstä kotoisin oleva luokanopettaja on toiminut moninaisissa tehtävissä opetuksen ja koulutuksen alalla, edeten aina Jyväskylän opettajankoulutuslaitoksen johtajaksi saakka.

Eva Hilkamo

Eva Hilkamo on toiminut monipuolisesti kasvatus- ja opetustoimen tehtävissä, mm. englannin kielen opettajana ja apulaisrehtorina sekä perusopetuksen suunnittelijana.

Mari Honko

Filosofian tohtori

Mari Honko on kielentutkija ja suomen kielen opettaja, joka on mm. tutkinut monikielisten lasten kielitaitoa ja aikuisten kielikäsityksiä sekä kehittänyt käytännön työkaluja kouluille oppilaiden kielitietoisuuden lisäämiseksi. Hänen erityisosaamisensa liittyykin juuri kielitietoisuuteen ja monikielisyyteen.

Riitta Hämäläinen

Riitta Hämäläinen on työskennellyt monikielisen kirjaston informaatikkona Helsingin Pasilassa usean vuoden ajan.

Melody Karvonen

Monikulttuurisuuden asiantuntuja

Melody Karvonen toimi vanhempainliitossa lähes 10 vuotta ennen eläkkeelle siirtymistään. Ennen tätä Karvonen on työskennellyt mm. tulkkina, pakolaisohjaajana ja maahanmuuttajaneuvojana. Vuonna 2003 hänet valittiin vuoden ihmisoikeuspuurtajaksi. Hänen erityisosaamisensa kohdistuu ihmisten moninaisuuteen ja kulttuurien välisiin kohtaamisiin. Työuransa aikana Karvonen on kehittänyt erilaisia työkaluja vanhempaintoimijoille sekä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Kaisa Laaksonen

Filosofian maisteri, Kauppatieteen maisteri, Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja (Tampere)

Kaisa Laaksonen on tamperelainen lastenkirja-alan ammattilainen. Hän siirtyi Lastenkirjainstituutin johtoon Helmikuussa 2017. Aikaisemmin Laaksonen on työskennellyt lastenkirjallisuuden tutkimuksen, kustantamisen ja markkinoinnin parissa.

LukiMat

LukiMat on tietoverkovältteinen peruslukutaidon sekä matematiikan oppimisvaikeuksien oppimis- ja arviointiympäristö. LukiMat on toiminut vuodesta 2006 saakka, ja hanke on kehitetty sekä ylläpidetty Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän Yliopiston yhteistyössä.

Lukusilta

Lukusilta-sivuston ensimmäinen versio toteutettiin Niilo Mäki Instituutin Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä -hankkeessa vuosina 2012–2014 ja ensimmäisen Lukusillan materiaaleja hyödynnetään myös tällä uudistetulla sivustolla.

Lukusiltatiimi

Lukusiltatiimi koostuu lukemisen, oppimisen ja kirjallisuuden ammattilaisista, jotka ovat työskennelleet Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen –hankkeessa. Hanke toteutettiin osana Niilo Mäki Instituutin toimintaa vuosina 2015–2017.

Heikki Lyytinen

Unesco-professori (2015-2019, 2019-2023), Kehitysneuropsykologian Emeritusprofessori, Psykologian tohtori

Heikki Lyytinen nimitettiin vuonna 2015 Unesco-professoriksi, teemana “Lukutaito kuuluu kaikille”. Viimeisten vuosien aikana Lyytinen on työskennellyt etenkin teknologia-avusteisten lukemaan oppimisen menetelmien parissa. Hän on tehnyt uraauurtavaa työtä oppimisvaikeuksien saralla, sekä tukenut lasten oikeuksia oppia omalla äidinkielellään monissa Afrikan maissa.

Lea Nieminen

Filosofian tohtori, tutkija

Lea Niemisen tutkimusintressejä ovat äidinkielen omaksuminen, lukemaan oppiminen ja lukutaidon kehittyminen sekä lukeminen toisella ja vieraalla kielellä.

Päivi Poutiainen

Päivi Poutiainen on toiminut pitkään englannin kielen opettajana alakoulussa. Poutiainen on ollut myös mukana Opetushallituksen rahoittamassa kielten varhentamisen kärkihankkeessa Kielitaito kuuluu kaikille – minäkin voin oppia. Projekti toteutettiin Niilo Mäki Instituutin sekä Laukaan ja Muuramen kuntien yhteistyönä lukuvuosina 2017–2019.

Hanna Pöyliö

Kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja

Hanna Pöyliö on monipuolinen oppimisen ja opettamisen asiantuntija, joka on toiminut mm. yliopistonopettajana sekä projektipäällikkönä. Englannin kielen oppimiseen hän syventyi Opetushallituksen rahoittaman kielten varhentamisen kärkihankkeen Kielitaito kuuluu kaikille – minäkin voin oppia projektikoordinaattorina. Kyseisessä hankkeessa tuotettiin Pöyliön johdolla myös Land Ahoy! -materiaali, joka on ilmaiseksi ladattavissa osoitteessa http://nmi.fi/landahoy

Vesa Rantanen

Yhteiskuntatieteiden maisteri, tutkija

Vesa Rantanen on toiminut tutkijana Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston toteuttamissa lukemisen hankkeissa. Hänen tutkimuksen kohteena ovat olleet Ekapeli-oppimispelin vaikutukset lukutaidon oppimiseen sekä uusien tietoverkkovälitteisesti suoritettavien lukutaidon testien arvioiminen suhteessa perinteisiin kynä-paperi-testeihin. Rantanen on aiemmin vetänyt Ekapeli-Maahanmuuttaja-hanketta, jossa tutkittiin ja kehitettiin Ekapeliä maahanmuuttajalasten suomen kielen oppimisen tarpeisiin.

Miia Ronimus

Psykologian tohtori, tutkija

Miia Ronimus on työskennellyt mm. Niilo Mäki Instituutissa tutkijatohtorina. Hänen tutkimusaiheitaan ovat motivaatio, lukemaan oppiminen, lukivaikeus ja digitaaliset oppimispelit.

Paula Salmi

Filosofian tohtori, puheterapeutti, tutkija

Paula Salmi on kehittänyt välineitä lukutaidon sekä nimeämisen arviointiin ja seurantaan jo useiden vuosien ajan. Hän on ollut mukana kehittämässä arviointi- ja kuntoutusvälineitä lukemiseen, sekä työskennellyt kuntoutustyössä oppimisvaikeuksisten lasten kanssa. Salmen tutkimuksen ja koulutuksen aiheina ovat nimeämisen ja lukemissujuvuuden vaikeuksien tunnistaminen sekä niiden tukeminen ennen kouluikää ja kouluiässä.

Tiina Siiskonen

Erityisopettaja, Kasvatustieteen tohtori

Tiina Siiskonen on varhaislapsuuden kielenkehityksen vaikeuksien asiantuntija. Artikkelin kirjoittamishetkellä Siiskonen toimi oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kokoaikaisena ohjaavana opettajana.