Lukemisen kotiharjoittelu

Lukemisen harjoittelua on tutkittu maailmalla paljon. On huomattu, että sujuvaksi lukijaksi voi oppia vain lukemalla. Minkään muun apukeinon ei toistaiseksi ole todettu auttavan. Myöskään minkään tietynlaisen lukemisen ei ole todettu olevan ylivertainen muihin lukemistapoihin. On kuitenkin joitain periaatteita, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Harjoitellaan VÄHÄN AIKAA kerrallaan, mutta USEIN. Esimerkiksi 15 minuuttia joka päivä. Harjoittelu sisältää LUE KOKO ARTIKKELI

Lue yhdessä lapsen kanssa

Yhdessä lukeminen on hauskaa. Yhdessä voi lukea monenlaisia kirjoja: kuvakirjoja, sarjakuvia, helppolukuisia kirjoja ja selkokirjoja. Luetaan yhdessä Lukemaan oppii parhaiten lukemalla. Siksi on tärkeää lukea säännöllisesti. Kannattaa aloittaa riittävän helposta kirjasta, vaikka kuvakirjasta. Kun lukeminen on sujuvaa, voi siirtyä pidempään tekstiin. Lukeminen auttaa kielen oppimisessa. Lukemalla pääsee myös tutustumaan toisten elämään ja erilaiseen kulttuuriin. Lukemalla LUE KOKO ARTIKKELI

Vinkkejä opettajalle lukuharrastuksen tukemiseen

Opettaja ja oppilaat voivat suositella uusia kirjoja esimerkiksi kirjavinkkauksen avulla. Tutkimuksissa on havaittu, että lapset haluavat lukea useammin, kun he saavat valita, mitä lukevat ja kun heillä on mahdollisuus keskustella lukemastaan toisten kanssa, ja he tuntevat menestyvänsä lukemisessa. Lukuharrastusta ja kirjallisuuteen tutustumista voi tukea esimerkiksi seuraavasti: Lue luokalle paljon ääneen ja keskustele oppilaiden kanssa luetuista LUE KOKO ARTIKKELI

Lukuharrastuksen tukeminen koulussa

Hyväksi lukijaksi tulee vain lukemalla paljon ja säännöllisesti. Kirjallisuus lukemaan opettamisen tukena Koulussa kirjallisuuden opetus ohjaa oppilaita kohti tekstien omaa tulkintaa ja kehittää tulkinnassa tarvittavia taitoja. Kirjallisuuden opetuksen tavoitteena alkuopetuksessa on, että oppilaat tutustuvat kuunnellen ja lukien lastenkirjallisuuteen ja saavat näin aineksia ajatteluun ja ilmaisuun sekä opettelevat valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa. Tavoitteena on myös, että LUE KOKO ARTIKKELI