Vinkkejä opettajalle lukuharrastuksen tukemiseen

Opettaja ja oppilaat voivat suositella uusia kirjoja esimerkiksi kirjavinkkauksen avulla. Tutkimuksissa on havaittu, että lapset haluavat lukea useammin, kun he saavat valita, mitä lukevat ja kun heillä on mahdollisuus keskustella lukemastaan toisten kanssa, ja he tuntevat menestyvänsä lukemisessa. Lukuharrastusta ja kirjallisuuteen tutustumista voi tukea esimerkiksi seuraavasti:

 • Lue luokalle paljon ääneen ja keskustele oppilaiden kanssa luetuista kirjoista. Kirjoista keskustelu on lukukokemusten jakamista.
 • Kirjallisuuden opetuksen edellytyksenä on, että luokassa on paljon kirjoja. Hanki luokkakirjastoon monenlaisia kirjoja: kuvakirjoja, helppolukuisia kirjoja ja kirjasarjoja, runokirjoja, tietokirjoja, satukirjoja, salapoliisikirjoja jne.  Anna oppilaiden valita, mitä he haluavat lukea, mutta järjestä samalla kirjavinkkauksia luokassa, jotta oppilaat löytävät yhä uusien kiinnostavien kirjojen äärelle. Luokkakirjaston kirjat kannattaa luokitella tai järjestää esim. helppolukuisuuden tai aiheiden mukaan niin, että ne ovat lasten näkyvillä ja helposti saatavilla.
 • Järjestä luokkaan lukemiseen ja rauhoittumiseen houkuttelevia lukupaikkoja tai välineitä, esim. tyynyjä, sohva, nojatuoli tai lukumatto.
 • Lukuhetki: Varaa hetkiä, jolloin kaikki lukevat hiljaa itsekseen omaa kirjaansa, myös opettaja. Toisille voidaan lukea ääneen hyviä kohtia: Oliko kirjassa kohta, jota jäit miettimään? Mikä? Etsi tekstistä kohta, joka herätti tunteita tai sai suuttumaan tai hyvälle mielelle. Etsi kohta, jossa koit yllätyksen. Etsi jännittävä tai hauska kohta.
 • Pidä lasten lukemien kirjojen pohjalta kerättyä kirjapinoa, lukupuuta tai lukutoukkaa näkyvillä samoin kuin kirjojen pohjalta tehtyjä luovia tuotoksia kuten piirroksia, sarjakuvia, rakennettuja miljöitä tai pienoismalleja.
 • Harrastakaa kirjavinkkausta myös toisen luokan kanssa uuden luettavan löytämiseksi esim. lähettämällä kirjavinkkauspostia viereiseen luokkaan tai tietylle oppilaalle.
 • Laadi yhdessä oppilaan kanssa konkreetit lukemisen viikko- tai kuukausitavoitteet esim. lukupassin tai lukudiplomin avulla oppilaan taitojen mukaan.
 • Jos valitaan luokan yhteisesti luettava kirja, täytyy muistaa, että kirjan tulee olla niin helppo ja lyhyt, että kaikki kykenevät sen lukemaan. Tavoitteena on yhteinen lukukokemus, jota hyödynnetään keskustelussa ja kirjoittamisessa eriyttäen lasten taitojen mukaan.
 • Anna vaihtoehtoja luetun kirjan käsittelyyn: oppilas kirjoittaa kirjan kansikuvaan (kopio) milloin luki kirjan ja mitä kirjasta piti, oppilas esittelee kirjan parille tai vinkkaa kirjaa luokalle, pitää lukupäiväkirjaa kirjasta syntyneistä ajatuksista, käy kirjaa koskevaa kirjeenvaihtoa, laatii kirja-arvostelun, tekee kuvan tai videon kirjasta tms.
 • Käytä kirjallisuutta luovien tuotosten, leikkien ja harjoitusten innoittajana: kuvataide, ilmaisu, musiikki, tanssi, tarinateatteri (näytellään lasten omia tarinoita), draamaimprovisaatio (improvisoidaan luetulle tarinalle loppu), roolissa toimiminen (oppilas vastailee kysymyksiin kirjan henkilön roolissa), tyhjä tuoli (oppilaat puhuvat tyhjälle tuolille, jossa istuu kuviteltu kirjan henkilö), kuvat (oppilaista rakennettuja kuvia kirjan kohtauksista), liikkuvat patsaat (ryhmä oppilaita, jotka esittävät esimerkiksi lukijan tunteita ja olotiloja ilmein, äänin ja elein), ääneen ajattelu (kirjan henkilöiden keskusteluun lisätään heidän ajatuksensa), ilmeet, eleet ja äänensävy (kirjasta vuoropuhelu, jota esitetään eri äänensävyllä) jne.
 • Oppilas voi olla kirjailija: omat pikkukirjat, jotka ovat ulkoasultaan oikean kirjan kaltaisia, ovat luokassa kaikkien luettavana. Samalla voidaan harjoitella mediavälineiden kuten tekstinkäsittelyohjelman tai digikameran käyttötaitoja.
 • Tutustukaa kirjailijan tuotantoon ja kutsukaa kirjailija vierailulle tai käykää keskustelua kirjailijan kanssa kirjailijan nettisivujen/sähköpostin/kirjeiden välityksellä.
 • Anna vanhemmille tietoa siitä, miten tärkeä vanhemman malli on. Kerro, miten he voivat tukea lastensa kehittymistä aktiivisiksi lukijoiksi ja saada heidät sitoutumaan lukemisen harrastamiseen. Keinoja voivat olla esimerkiksi lapselle lukeminen, lapsen kanssa lukeminen, kuunteleminen, kun lapsi lukee, sekä lukukokemuksista keskusteleminen lapsen kanssa.

Lähde:

Lerkkanen, M.-K. (2008). Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa (2. painos). Helsinki:WSOY.

 

http://www.lukimat.fi/lukeminen/tietopalvelu/lukemaan-opettaminen-1/lukuharrastuksen-tukeminen/vinkkeja-lukuharrastuksen-tukemiseen