Lukuharrastuksen tukeminen koulussa

Hyväksi lukijaksi tulee vain lukemalla paljon ja säännöllisesti.

Kirjallisuus lukemaan opettamisen tukena

Koulussa kirjallisuuden opetus ohjaa oppilaita kohti tekstien omaa tulkintaa ja kehittää tulkinnassa tarvittavia taitoja. Kirjallisuuden opetuksen tavoitteena alkuopetuksessa on, että oppilaat tutustuvat kuunnellen ja lukien lastenkirjallisuuteen ja saavat näin aineksia ajatteluun ja ilmaisuun sekä opettelevat valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa. Tavoitteena on myös, että oppilas lukee lukutaitoaan vastaavia kirjoja. Työskentelyyn tulisi sisältyä elämyksellisyyttä sekä toiminnallisia ja yhteisöllisiä työtapoja kuten ryhmässä tapahtuvaa keskustelua, lukukokemusten jakamista ja ilmaisuharjoituksia.

Opettajan tärkeä tehtävä on herättää luokassa keskustelua ja kysymyksiä teksteistä, ohjata lukustrategioiden aktiivista käyttöä ja lapsen omaa tekstin ymmärtämisen seurantaa. Kun luokasta muodostuu lukijoiden yhteisö, jossa arvostetaan kokemusten jakamista eikä vertailla suorituksia, oppilaat innostuvat lukemaan.

Lukemisaktiivisuuden ja lukemisen harrastamisen on todettu liittyvän hyvään lukutaitoon. Siksi kirjaston säännöllisen käytön opettelu on keskeisessä asemassa. Opettajan ja vanhempien esimerkki on lukuharrastuksessa myös tärkeä. Perheissä, joissa lukeminen kuuluu arkipäivään ja kirjastoa käytetään säännöllisesti, lapset saavat mallin lukemisen harrastamiseen. Koulussa opettajan tekemät tekstivalinnat ja se, että hän lukee ääneen oppilaille, ovat myös mallina samoin kuin luokan muiden lasten lukuharrastus.

 
http://www.lukimat.fi/lukeminen/tietopalvelu/lukemaan-opettaminen-1/lukuharrastuksen-tukeminen