Suomen kielen oppimisen merkitys

Kun lapsi elää kahdessa kielikulttuurissa, hän tarvitsee menestyäkseen vahvan kielitaidon. On tutkittu ja todettu, että kun lapsi hallitsee oman äidinkielen hyvin, hän pystyy oppimaan uutta kieltä paremmin. Oman äidinkielen aktiivinen harjoittelu lukemalla, kirjoittamalla ja puhumalla vaikuttaa myönteisesti lapsen suomen kielen oppimiseen ja vahvistaa muutakin oppimista. Tärkeää on, että lapsi osaa selkeästi erottaa, milloin ja kenen LUE KOKO ARTIKKELI

Vanhempana ja kasvattajana uudessa kulttuuriympäristössä

Vanhempana oleminen ja kasvatusvastuu on mielestäni yksi maailman tärkeimmistä vastuu-tehtävistä. Se on todellakin vaativa tehtävä ja kukaan meistä ei ole siihen valmiiksi syntynyt. Käytännön kasvatustyö harjaannuttaa meitä vähitellen. Vanhempi kokee kasvatustyön vielä haastavammaksi, mikäli joutuu muuttamaan täysin uuteen ja toisenlaiseen kulttuuriympäristöön. Henkilökohtainen kokemukseni on osoittanut, että kasvatuksesta keskusteleminen, jatkuva pohdinta sekä vanhempien keskinäinen vertaiskokemusten ja LUE KOKO ARTIKKELI