Lukivaikeus ja vieraan kielen opiskelu

Lukivaikeuden taustalla voi olla pulmia äännetaidoissa. Jos on hankala erottaa ja käsitellä äänteitä omalla äidinkielellä, tilanne mutkistuu, kun  pitäisi opiskella vierasta kieltä. Suomessa ensimmäisen vieraan kielen opiskelu alkaa 1.-3. luokalla, riippuen asuinkunnasta. Usein ensimmäinen vieras kieli on englanti. Englannin kielen äännejärjestelmä on hyvin monimutkainen. Kirjaimet ja äänteet eivät vastaa toisiaan, ja sama kirjain voi kuulostaa eri sanoissa hyvin erilaiselta. Näiden äänteiden muistaminen, lukeminen ja kirjoittaminen voi olla vaikeaa.

Lapsi, jolla on lukivaikeus, voi turhautua vieraan kielen opiskeluun. Vanhempien ja opettajan tulee tukea motivaatiota kaikin keinoin. Opettajan kanssa kannattaa sopia, mikä on kaikista tärkeintä kielen oppimisessa. Oppilas voi keskittyä esimerkiksi erityisen paljon vieraan kielen lukemiseen ja ääntämiseen, mutta kirjoittamista harjoitellaan kevyemmin. Näin kuormitusta ei tule koko ajan kaikille kielen tuottamisen ja ymmärtämisen osa-alueille.

Lapsen kanssa voi rohkeasti jutella miten lukivaikeus näkyy vieraan kielen oppimisessa ja kuunnella hänen ajatuksiaan. Kun lapsi ymmärtää, mistä opiskelun työläys johtuu, hänestä voi tuntua jo paremmalta. Luottamus omaan kykyyn oppia on erittäin olennaista ja sen tunteen herättäminen ja ylläpitäminen on opettajan ja vanhempien tärkeä tehtävä.