Vieraan kielen opiskelun tukeminen kotona

Viisi vinkkiä vanhemmille, joiden lapsella on lukivaikeus

Tue lapsen motivaatiota kielen oppimista kohtaan

Puhukaa kielen oppimisen tärkeydestä ja miettikää yhdessä, mitä hyötyä uuden kielen oppimisesta voi olla. Huomatkaa, missä kaikkialla kieltä näkyy ja kuuluu.

Vahvista lapsen uskoa omiin kykyihinsä

Auta lasta huomaamaan asiat, jotka hän hallitsee ja joissa hän on kehittynyt. Kun uskoo pystyvänsä johonkin, silloin myös ponnistelee asian eteen enemmän.

Auta lasta huomaamaan kielen opiskelun tapoja

Jos esimerkiksi uusien sanojen opiskelu ei meinaa sujua, ehkä voitte kokeilla yhdessä jotain uutta tapaa. Muistele omia kouluaikojasi, miten sinä opit parhaiten?

Puhu vieraan kielen opiskelusta positiiviseen sävyyn

Vaikka itse et pitäisi itseäsi hyvänä vieraan kielen puhujana tai et pitäisi jostain kielestä, vältä asenteiden välittämistä eteenpäin lapselle. Anna hänen muodostaa oma mielipiteensä kielestä.

Pidä aktiivisesti yhteyttä kielen opettajaan

Useilla kouluilla vierasta kieltä opettaa aineenopettaja, joka ei välttämättä tiedä oppilaan lukivaikeudesta. Kertomalla, kuinka opiskelu sujuu kotona, autat opettajaa tukemaan oppilasta myös tunnilla paremmin.