Pohdi, miten tukea lapsen kaikkia kieliä

Millaisia mahdollisuuksia lapsella on käydä päiväkotia tai koulua heikommalla kielellä?

Voiko lapsi saada omalla paikkakunnallaan oman äidinkielen tai toisen vanhemman puhuman kotikielen opetusta?

Millaista harrastus- tai kerhotoimintaa on olemassa kodin ulkopuolella lapsen heikommassa kielessä?

Missä voisimme tavata toisia perheitä, jotka puhuvat samoja kieliä?

Missä lapsi voisi leikkiä toisten samaa kieltä puhuvien lasten kanssa?

Onko paikkakunnallamme tarjolla kulttuuritoimintaa tai tapahtumia heikommalla kielellä?

Olisiko mahdollisuutta löytää lapsen heikompaa kieltä puhuvaa lastenhoitoapua?

Miten vanhempien lapsen kanssa viettämää aikaa voisi jakaa siten, että lapsi kuulee pienestä pitäen mahdollisimman paljon molempien vanhempiensa kieliä?

Teksti on pääosin koottu julkaisusta ”Äidinkielenä kaksikielisyys. – Kaksikulttuuristen perheiden näkökulmaa kaksikielisyyteen.” (Tanja Del Angel, Familia ry, 2015)

Lisää tietoa kaksikielisyydestä: http://www.duoduo.fi/kaksikielisyys.html