Lukivalmiuksien harjoitteleminen

Lukemaan opettelussa lasta auttaa, kun hän saa mahdollisimman paljon kokemuksia puhutusta ja kirjoitetusta kielestä. Varhaislapsuudesta alkaen lukemisvalmiuksia edistää lapsen ja hänen vanhempansa tai muun kasvattajansa välinen rikas kielellinen vuorovaikutus, kielellisiä virikkeitä sisältävät leikit, pelit ja tapahtumat.

Kirjoitettuun kieleen ja aakkosiin tutustuminen sekä kirjojen lukeminen yhdessä aikuisen kanssa saavat lapsen kiinnostumaan lukemisesta ja valmistavat lukemiseen. Esiopetuksessa harjoitellaan monipuolisesti lukemiseen, kirjoittamiseen ja oppimiseen yleisemminkin liittyviä valmiuksia.

 

http://www.lukimat.fi/lukeminen/vanhemmalle/lukemistaitojen-taustalla-olevat-valmiudet