Käytännön vinkkejä kaksikielisyyden tukemiseen

Ei ole yhtä oikeaa tapaa tukea kaksikielisyyttä. Käytännössä kaksikielisissä perheissä joudutaan jatkuvasti miettimään omia lähtökohtia ja mahdollisuuksia tukea kieliä tasapuolisesti. Perhe voi esimerkiksi viettää kaikki lomansa toisen vanhemman kotimaassa tai kutsua sukulaisia kylään, jotta lapsi kuulee kieltä mahdollisimman paljon. Vanhempien on hyvä ottaa selvää asuinympäristönsä tarjoamista mahdollisuuksista kielen käyttöön kodin ulkopuolella esimerkiksi toisten lasten kanssa harrastuksissa. Lisäksi vanhemmat voivat etsiä tietoa ja materiaalia muun muassa internetistä ja kirjastoista sekä ottaa selvää kielen opetuksesta oman asuinalueen kerhoissa, päivähoidossa ja koulussa.

Tutustuminen toisiin kaksikielisiin perheisiin voi antaa hyviä käytännön vinkkejä. Internet tarjoaa paljon mahdollisuuksia myös harvinaisempien kielten tukemiseen. Yhteydenpito ulkomailla asuviin sukulaisiin ja ystäviin esimerkiksi Skypen välityksellä antaa lapselle mahdollisuuden puhua kieltä eri ihmisten kanssa. Tärkeintä kaksikielisyyden tukemisessa on kuitenkin tarjota lapselle syy ja halu oppia ja käyttää kieltä. Tämä onnistuu parhaiten tuomalla kielet luonnolliseksi ja hauskaksi osaksi arkea käyttämällä niitä mahdollisimman monipuolisesti muun muassa kirjojen, musiikin ja kuvataiteen avulla.

Teksti on pääosin koottu julkaisusta ”Äidinkielenä kaksikielisyys. – Kaksikulttuuristen perheiden näkökulmaa kaksikielisyyteen.” (Tanja Del Angel, Familia ry, 2015)

Lisää tietoa kaksikielisyydestä: http://www.duoduo.fi/kaksikielisyys.html