Lukutaito on ihmisoikeus

Mikä lukutaito on?

Lukutaidossa on hyvä erottaa peruslukutaito, joka tarkoittaa kirjoitetun puhutuksi muuttamista ja lukemisen päätavoitteen saavuttaminen eli sellainen lukeminen jossa kirjoitukseen sisältyvä viesti tulee täysin ymmärretyksi, josta käytetään englanninkielessä termiä literacy, toiminnallinen lukutaito. Peruslukutaidon saavuttaminen vaatiin puheen hahmottamista sellaisina osina, joiden avulla kirjoitettu saadaan avatuksi. Suomen kaltaisissa kirjaimen ja äänteen tasolla johdonmukaisesti käyttäytyvissä kirjoituksissa, oppijan tulee painaa mieleensä kirjainten äännevasteet, jonka jälkeen peruslukutaito syntyy siitä oivalluksesta että noista opituista äänteistä saadaan avattua kirjoitus ääntämällä niitä kirjainten järjestyksessä. Toiminnallisen lukutaidon saavuttamiseen ei ole sitten muuta tietä kun lukeminen. Siksi olennaisin asia lukemaan oppimisessa on saada synnytettyä ja säilytettyä into lukemiseen.

Lukutaito on ihmisoikeus 

Ilman lukutaitoa ei nykymaailmassa ole mahdollista pärjätä. Ihmiselle on taattava kaikin keinoin oikeus oppia lukemaan voidakseen selvitä elämässään. Näin ollen sitä voidaan pitää ravinnon saamisen kaltaisena perustarpeena, jonka saamiseen kaikille pitää taata täydet oikeudet.

Lukutaidon merkitys

Lukutaito on tiedonhankinnan välttämätön ehto. Ihminen jää paljosta tiedosta paitsi, jollei täydennä tietoaan lukemalla.