Kielellisen tietoisuuden varhaiset merkit

Miten voi tietää, että lapsi on saavuttanut kielellisessä kehityksessään kielellisen tiedostumisen?

  • Lapsi voi osoittaa kiinnostumistaan vaikkapa ihmettelemällä tai toistamalla kuulemiaan uusia sanoja.
  • Lapsi saattaa kirjoitella sanoja ja kysyä: Lukeeko tässä…? Kirjoitus voi siis olla täysin kuvitteellista sisältäen erilaisia merkkejä.
  • Lapsi voi keksiä omia sanojaan tai hän voi keksiä omia sanaleikkejä
  • Lapsi voi myös osoittaa erityistä kiinnostumista tarinoiden kuuntelemiseen ja keskusteluun kuulemastaan tai puhutusta.
  • Hän voi keksiä myös omia riimirunojaan ja mielellään täydentää riimejä.
  • Lapsi kysyy myös sanojen merkityksiä vanhemmiltaan tai sisaruksiltaan: Mitä tämä sana tarkoittaa? Lapsi voi myös kysellä asioita kaikesta siitä, mitä hän ympärillään aistii.
  • Lapsi saattaa myös keksiä, miten samaa sanaa voitaisiin käyttää toisessa tarkoituksessa. Lapsi voi keksiä myös jostain esineestä tai asiasta itse päätellen tekemisen sanan. Näistä voi seurata hassu tilanne, jos lapsi ei ole päätellytkään ihan oikein. Tässä kielenkehityksen vaiheessa lapsen käyttämä kieli on monesti hyvin herkullista.
  • Kielellisen tietoisuuden herääminen voi tulla esiin myös ns. leikkilukuna: Lapsi ottaa kirjan esiin ja ’lukee’ tarinaa kirjasta itse keksien, osaamatta todellisuudessa lukea. Tämäkin kehittää lasta kohti lukutaitoa, sillä lapsi on suunnannut huomionsa painettuun kieleen eli tekstiin.

Kielellinen tietoisuus tarkoittaa siis myös sanoilla leikkimistä ja hassuttelua. Koko tämän vaiheen ajan lapsi kehittää sanavarastoaan sekä alkavaa lukemisen ja kirjoittamisen taitoaan. Eri sijamuotojen päätteiden omaksuminen on kielessämme vaikeaa. Erityisesti se on haastavaa, jos suomi ei ole ensimmäinen lapsen oppima kieli. Näin ollen lapsen kielellinen tietoisuus rikastuu, jos hän on ympäristöissä, missä hänen on mahdollisuus kuulla ja käyttää kieltä erilaisissa tarkoituksissa ja luonnollisissa tilanteissa sekä hänen kanssaan keskustellaan. Esimerkiksi vertaisten kanssa keskusteleminen leikin lomassa edistää lapsen kielen kehitystä.