Motivaatio ja oppiminen

  • Motivaatio on ihmisen toiminnan käynnistävä ja sitä ylläpitävä voima.
  • Heikko oppimismotivaatio voi ilmetä esimerkiksi koulutehtävien tekemisen välttelynä.
  • Heikon motivaation taustalla voi olla useita tekijöitä.
  • Oppimismotivaatiota voi parantaa tukemalla lapsen uskoa itseensä oppijana.

Motivaatio koulussa

Uusien asioiden oppiminen motivoi useimpia lapsia. Heistä on mukava oppia uusia taitoja, joista on hyötyä vielä aikuisenakin. Jotkut lapset motivoituvat tekemään koulutehtäviä, koska he toivovat saavansa hyviä arvosanoja tai kehuja opettajilta. Jollekin lapselle on ehkä luvattu uusi puhelin, jos hän saa parannettua matematiikan numeroaan.

Olipa motivaation taustalla mikä syy hyvänsä, motivoitunut lapsi aloittaa koulutehtävien tekemisen yleensä reippaasti ja tekee ne huolellisesti loppuun asti. On tosin tavallista, että motivaation taso vaihtelee, eikä läksyjen tekeminen aina huvita. Toisinaan vastaan tulee vaikeita ja työläitä tehtäviä, ja olisi kiinnostavampaa tehdä jotakin muuta. Ajatus uudesta puhelimesta saa lapsen kuitenkin yrittämään tehtävää.

Koulussa saattaa kuitenkin olla jokin oppiaine, joka on lapselle erityisen epämieluisa. Lapsi saattaa jättää oppiaineen tehtävät tekemättä, tai hän tekee ne huolimattomasti. Esimerkiksi lukemisessa vaikeuksia kohdannut lapsi ei haluaisi harjoitella lukemista, vaikka juuri siinä hän tarvitsisi eniten harjoitusta. Tällöin lapsen taidot eivät kehity, ja lukeminen tuntuu aina vain liian työläältä.