Miten lukumotivaatiota voi parantaa?

Lukumotivaatio on asia, johon voi vaikuttaa. Alla vinkkejä, miten auttaa lasta motivoitumaan. 

Anna sopivan haastavia tehtäviä

On tärkeää, että lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelu tapahtuu tehtävillä, jotka vastaavat lapsen osaamistasoa. Liian helpot tai liian vaikeat tehtävät eivät motivoi. Tietokoneella ja tabletilla toimivat oppimispelit, kuten Ekapeli, tarjoavat lapselle tämän osaamistasoa vastaavia tehtäviä. Niiden parissa heikosti edistyvä lapsikin voi saada onnistumisen kokemuksia.

Kehu lasta yrittämisestä

Vaikka lapsi ei osaisi tehdä hankalaa tehtävää itse loppuun, muista aina kehua siitä, että hän yritti. Kannusta lasta yrittämään samankaltaisia tehtäviä uudestaan, ja kehu lasta, vaikka lopputulos ei olisikaan aivan oikein.

Vältä kuitenkin perusteettomia kehuja. Kehut menettävät merkityksensä, jos niitä saa huolimattomasti tehdystä työstä. On tärkeää antaa lapselle myös rehellistä palautetta, joka auttaa häntä muodostamaan todenmukaisen kuvan omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan.

Korosta harjoittelun tärkeyttä

Jos lapsi epäonnistuu tehtävässä, muistuta, että yrittämällä vaikeitakin tehtäviä ja harjoittelemalla ahkerasti, tehtävät alkavat tuntua helpommilta. Vältä sanavalintoja, jotka viittaavat asioihin, joihin lapsi ei voi itse vaikuttaa (esim. ”Tämä tehtävä oli sinulle liian vaikea”, ”Olet lahjakkaampi matematiikassa kuin lukemisessa”).

Älä vertaile lapsen suorituksia muiden lasten suorituksiin

Lapsen suorituksia ei tulisi verrata esimerkiksi sisarusten tai luokkatovereiden suorituksiin. Vertaa suorituksia sen sijaan siihen, mitä lapsi osasi ennen. Osoita lapselle, kuinka paljon hän on harjoittelun myötä kehittynyt.

Rauhoita oppimistilanne

Pyri järjestämään tehtävätilanteet sellaisiksi, että lapsi pystyy keskittymään tehtävään ja voi harjoitella rauhassa ilman pelkoa muiden arvostelun kohteeksi joutumisesta. Esimerkiksi ääneen lukeminen lemmikille tai pehmolelulle voi sujua paremmin kuin ääneen lukeminen aikuiselle.

Palkitse tarvittaessa

Palkkioita voi käyttää lisäkannustimena. Lapsi voi esimerkiksi pitää päiväkirjaa lukemistaan kirjoista. Päiväkirjaan voi liittää arvostelun kirjasta tai piirtää tarinaan liittyvän kuvan. Kun lukupäiväkirjassa on sovittu määrä merkintöjä, lapsi saa palkkion. Myös palkkion laadusta kannattaa sopia etukäteen lapsen kanssa. Palkkion ei tarvitse olla esine, vaan se voi olla esimerkiksi jokin yhteinen hauska tekeminen, kuten kirjan pohjalta tehdyn elokuvan katsominen.

Kun lukeminen alkaa sujua, palkitsemista kannattaa vähentää. Tavoitteena on, että lukemisesta itsessään tulee lapselle palkitsevaa.