Huomaa lapsesi osaaminen!

LAPSEN ROHKAISU SILTANA SUJUVUUTEEN

Vahvuuksien huomioiminen arjessa vahvistaa lapsen uskoa omiin kykyihin. Vaikka lapsella olisi pulmia yhdessä taidossa kuten lukemisessa, on hänellä varmasti vahvuuksia muissa taidoissa. On tärkeää huomata lapsen onnistumiset, asettaa hänelle sopivia tavoitteita harjoittelussa sekä kannustaa lasta uskomaan itseensä. Jokainen meistä oppii, jotkut asiat vain ovat vaikeampia ja jotkut helpompia!

HUOMAA LAPSESI OSAAMINEN

Jokaisella lapsella on asioita, joissa hän on hyvä ja taitava. On tärkeää tunnistaa nämä vahvuudet ja muistaa kertoa niistä lapselle. Vaikeiden taitojen harjoittelun keskellä vahvuuksien huomioiminen voi muistuttaa lasta asioista, joissa hän on jo taitava. Silloin on helpompi myös hyväksyä, että joitakin asioita täytyy harjoitella.

OPETA LASTASI USKOMAAN ITSEENSÄ

Keskustele lapsesi kanssa siitä, mitä hän ajattelee omasta osaamisestaan ja oppimisestaan. Lapsen uskomukset ja asenteet omasta osaamisestaan vaikuttavat siihen, miten paljon hän ponnistelee tehtävän aikana ja miten hän suoriutuu siitä. Lapsen uskoa omiin taitoihinsa voi tukea huomioimalla hänen vahvuuksiaan, asettamalla sopivan kokoisia tavoitteita ja kiinnittämällä huomiota onnistumisiin epäonnistumisten sijaan. On tärkeää, että lapsi uskoo itseensä, mutta myös vanhemman usko lapsen suoriutumiseen on tärkeää ja edesauttaa lapsen kehittymistä!

HUOMAA ONNISTUMISET

Juhlikaa yhdessä pieniäkin onnistumisia! Edistyminen lapselle vaikean asian harjoittelussa voi olla aikuisen mittakaavassa pientä, mutta merkityksellistä lapselle. On tärkeää, että lapsi oppii huomaamaan omat onnistumisensa. Siksi pieneenkin onnistumiseen on hyvä pysähtyä. Voitte juhlia vaikkapa, kun lapsi saa luettua kirjan loppuun. On tärkeää auttaa lasta näkemään, että hän onnistuu ja oppii koko ajan.

ASETA SOPIVIA TAVOITTEITA

Rohkaise lasta asettamaan itselleen selkeitä pieniä tavoitteita. Sopivan kokoisen tavoitteen saavuttaminen kannustaa lasta yrittämään eteenpäin. Voitte sopia esimerkiksi yhteisestä lukuhetkestä kerran viikossa tai kirjan lukemisesta sivu tai luku kerrallaan kesäloman aikana. Sopivan kokoisten haasteiden avulla lapsi saa onnistumisen kokemuksia, jotka luovat uskoa omiin taitoihin ja kannustavat harjoittelemaan.

http://vanha.lukusilta.fi/info/vahvuudet/