Sanaston kehitys kouluiässä

Lähteet Lyytinen, P (2014) Kielenkehityksen varhaisvaiheet. Teoksessa T. Siiskonen, T. Aro, T. Ahonen & R. Ketonen (toim.), Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa (s. 51-71). 2. painos. Juva: PS-kustannus. Kirjoja lukenut teini osaa jopa 70 000 sanaa – Nuori, joka ei lue, 15 000 sanaa. Saatavilla 25.3.2022 osoitteessa: http://yle.fi/uutiset/3-8711651 Nippold, M.A. (1992). The normal and LUE KOKO ARTIKKELI

Tarkistuslista: Mistä asioista tunnistat nimeämisvaikeuden?

Lapsi käyttää ‘hassuja’ sanoja, kuten sanoo tikkaa heittoneulaksi tai appelsiinia banaaniksi. Lapsi kertoo tapahtumista niukasti. Sanamäärä ja lausepituus on pieni. Puhe on epätarkkaa, ja siinä on paljon epätarkkoja sanoja, kuten pronomineja (‘toi laittoi ton tonne’, kun pitäisi olla poika hakkasi naulan seinään). Lapsi miettii pitkään sanoja. Lapsi ilmaisee, että tietää sanan mutta ei muista sitä. LUE KOKO ARTIKKELI

Yleistä nimeämisen ja sanaston harjoittelusta

Harjoittele usein. Motivoi lasta harjoittelemaan. Mitä varhaisemmin harjoittelun aloittaa, sen parempia ovat tulokset. Kohdennettu harjoittelu on tehokasta. Esimerkiksi nimeämistaitoja oppii parhaiten harjoittelemalla nimeämistä, ei lukemista. Sen sijaan harjoittelua voi tehostaa yhdistämällä harjoitustapoja kuten lapsi voi lukea samoja sanoja joita harjoittelee nimeämään (esimerkiksi kuukausien nimiä). Nimeämisen ja sanaston harjoitukset ovat keskenään samankaltaisia, joten molemmat harjoitustyypit edistävät LUE KOKO ARTIKKELI

Vertailussa nimeäminen ja sanasto

Nimeäminen Sanasto Ongelman kuvaus Tietää sanan mutta ei saa sitä mieleen. Ongelman kuvaus Ei tiedä sanaa ja siksi ei osaa nimetä sitä. Esimerkki “Toi on toi….kyl mä tiiän ton mut en muista’” kun yrittää sanoa  reppu. Esimerkki “Toi on toi…en oo koskaan kuullu ton nimee…” kun yrittää sanoa  reppu. Seuraukset lukemisessa Lukemisen ongelmia lähinnä lukemisen LUE KOKO ARTIKKELI

Ohjeita sanaston harjoitteluun

Lue monipuolisesti Lue monipuolisesti. Tämä kasvattaa sanastoa. Lue uutisia, kuvakirjoja, romaaneja, nettitekstejä, ruokaohjeita, sanomalehtiä, sarjakuvalehtiä, tv-ohjelmien ja elokuvien tekstityksiä jne. Aloita helpoista sanoista Aloita opettelu arkipäivän sanastosta. Kertaa ensin tuntemasi sanat, esimerkiksi ruoat ja juomat, ja opettele sen jälkeen lisää tällaisia sanoja. Kertaa oman äidinkielen sanoja Kertaa oman äidinkielen sanoja. Mieti yhdessä lapsen kanssa, mitä LUE KOKO ARTIKKELI