Vertailussa nimeäminen ja sanasto

Nimeäminen
Sanasto

Ongelman kuvaus

Tietää sanan mutta ei saa sitä mieleen.

Ongelman kuvaus

Ei tiedä sanaa ja siksi ei osaa nimetä sitä.

Esimerkki

“Toi on toi….kyl mä tiiän ton mut en muista'” kun yrittää sanoa  reppu.

Esimerkki

“Toi on toi…en oo koskaan kuullu ton nimee…” kun yrittää sanoa  reppu.

Seuraukset lukemisessa

Lukemisen ongelmia lähinnä lukemisen sujuvuudessa. Joillakin on ongelmia luetun ymmärtämisessä.


Seuraukset lukemisessa

Vaikeuksia luetun ymmärtämisessä, koska ei ymmärrä kaikkien sanojen merkityksiä.

Seuraukset muussa oppimisessa

Ongelmia myös yhteen- ja vähennyslaskun sekä kertotaulujen automatisoitumisessa. Vieraiden kielten sanaston oppiminen on työlästä.

Seuraukset muussa oppimisessa

Vieraan kielen sanasto on suppea.

Hoito

Puheterapia ja koulun erityisopetus.

Hoito

Puheterapia ja koulun erityisopetus.

Miten harjoitella kotona?

Lue lapsen kanssa. Voit pelata lapsen kanssa pelejä, joissa pitää nimetä, kuvailla sanoja ja kertoa esimerkiksi lottopelejä ja sananselityspelejä sekä nimetä kodin tavaroita ja ruokia. Käytä tarkkoja nimikkeitä puhuessasi lapsen kanssa. Opettele lapsen kanssa kalenterista aikakäsitteitä.

Miten harjoitella kotona?

Lue lapsen kanssa ja selitä lapselle mitä uudet ja vieraat sanat tarkoittavat. Käy läpi arjen sanastoa lapsen kanssa. Voitte myös keksiä yhdessä samaa tarkoittavia sanoja.

Paraneeko ongelma ajan myötä?

Nimeäminen tarkentuu ja kertova puhe edistyy yleensä iän ja harjoittelun myötä. Nimeämisen nopeutuminen on sitkeämpi muutoksille. Lapsi oppii harjoittelun myötä tunnistamaan sananhakutilanteet ja käyttämään apukeinoja mieleenpalauttamisessa.

Paraneeko ongelma ajan myötä?

Lapsi oppii uutta sanastoa harjoittelun ja sanojen aktiivisen käyttämisen myötä.