Luetun ymmärtämisen opettaminen – Lukustrategioiden hallinta

Luetun ymmärtämistä tukevat sanavarasto, kuullun ymmärtämisen taidot sekä lukustrategioiden hallinta.

Lukustrategioiden hallinta

Lukustrategioilla tarkoitetaan toimintamalleja ja tekniikoita, jotka auttavat lukijaa ymmärtämään, muistamaan ja käsittelemään tekstiä. Aluksi lukustrategioita harjoitellaan kuultujen kertomusten yhteydessä ja kuullun ymmärtämisen tehtävien avulla ensin yhdessä opettajan kanssa mallintaen, sen jälkeen parin kanssa ja lopulta yhä itsenäisemmin.

Alkuvaiheessa lukijan kanssa voi harjoitella esimerkiksi seuraavia lukustrategioita samoin ensin yhdessä opettajan kanssa ja sen jälkeen itsenäisemmin:

  • Ennakointi: Tekstin sisältöä ennakoidaan otsikon ja kuvien perusteella. Pohditaan tarinan seuraavia tapahtumia tai tekstissä ja kuvissa annettuja vihjeitä yhdistämällä ne omiin aikaisempiin tietoihin tai kertomuksen aikaisempiin tapahtumiin.
  • Selventäminen: Tekstin vaikeiden sanojen huomaaminen ja niiden merkityksen selvittäminen tekstin yhteydestä, kuvaa apuna käyttäen, keskustelemalla tai sanakirjasta etsimällä.
  • Tiivistäminen: Tekstin pääasioiden löytäminen sekä juonen tiivistelmän tai yhteenvedon tekeminen esimerkiksi muutamalla lauseella, sarjakuvalla tai näyttelemällä.
  • Uudelleen muotoilu: Tekstin sisältö kerrotaan omin sanoin.
  • Kysymysten tekeminen: Kysymysten laatiminen esimerkiksi parille tekstin keskeisistä kohdista, jolloin tekstin rakenne ja sisältö sekä keskeiset asiat jäsentyvät.
  • Päätelmien tekeminen: Pysähdytään ymmärtämisen kannalta kriittisissä kohdissa, tunnistetaan tekstin keskeiset asiat ja tehdään päätelmiä luetusta myös omia taustatietoja hyväksi käyttäen.

Näiden strategioiden lisäksi voidaan ymmärtämisen tukena käyttää tekstin ulkopuolisia strategioita kuten ajatuskarttoja, muistia tukevia mielikuvia tai mielikuvaharjoituksia.

http://www.lukimat.fi/lukeminen/tietopalvelu/lukemaan-opettaminen-1/luetun-ymmartamisen-opettaminen/luetun-ymmartamisen-opettaminen