Miten nimeämisvaikeuden voi tunnistaa?

Lyhyesti

Nimeämisvaikeutta arvioidaan nopean sarjallisen nimeämisen testeillä, yksittäisten kuvien nimeämisen testeillä sekä sananlöytämistesteillä.

Nopea sarjallinen nimeäminen on kyky nimetä nopeasti ääneen tuttuja ärsykkeitä sarjoissa.

Yksittäisten kuvien nimeäminen on kykyä nimetä erilaisia kuvia tarkasti.

Sananlöytäminen viittaa taitoon löytää sanoja kaikenlaisissa tilanteissa.

Testejä käytetään nimeämisvaikeuden sekä kielellisen vaikeuden ja lukivaikeuden kartoittamiseen.

Kun lapsi hakee toistuvasti sanoja, voi kyseessä olla nimeämisen tai sananlöytämisen vaikeus. Lapsen sananhaku voi olla tällöin työlästä ja hidasta tai virheellistä tai molempia. Lapsi voi käyttää merkitykseltään tai äänneasultaan samankaltaisia sanoja, kuten sanoa banaania appelsiiniksi tai saranaa saharaksi. Lapsen kertova puhe voi olla niukkaa sekä epätarkkaa ja sisältää paljon pronomineja (’toi meni tonne’ sen sijaan, että sanoisi ‘tyttö juoksi kauppaan’).