Sanat hukassa

Nimeämisvaikeus

Jokaisella henkilöllä voi olla ajoittain vaikeuksia palauttaa mieleensä jotakin sanaa. Ongelmia voi esiintyä erityisesti stressaavissa tilanteissa, väsymyksen tai vireystilan laskun vuoksi. Tällöin ei kuitenkaan ole kyse varsinaisesta nimeämisvaikeudesta. Nimeämisvaikeudella tarkoitetaan erityistä vaikeutta palauttaa mieleen kielellisiä nimikkeitä, esimerkiksi esineiden tai värien nimiä. Kyseessä ei kuitenkaan ole sanavaraston ongelma. Lapsi kyllä tietää sanan, mutta ei pysty sitä palauttamaan mieleensä.

Miten nimeämisvaikeus ilmenee?

Nimeämisvaikeudessa ongelmia voi olla nimeämisen tarkkuudessa, nopeudessa tai molemmissa. Nimeämisvaikeus on yksilöllistä ja voi vaihdella lievästä vaikea-asteiseen. Kun lapsi ei löydä haluamaansa sanaa, hän saattaa käyttää ’hassuja sanoja’ kuten merkitykseltään (’kampa’ po. harja; ’housut po. pusero), äänneasultaan (’agodiili’ po. krokotiili) tai ulkonäöltään (’lumiukko’ po. variksenpelätin) kohdesanaa muistuttavia sanoja. Lapsi voi myös kuvailla tai eleillä ja ilmeillä esittää tarkoittamaansa sanaa. Joillakin lapsilla voi myös esiintyä kertovassa puheessa ongelmia, jolloin kerronta voi olla ikätovereita epätarkempaa (’toi menee tonne’ po. poika juoksi kauppaan) tai niukempaa.

Miten nimeämisvaikeutta arvioidaan?

Nimeämisvaikeutta voidaan arvioida erilaisilla nimeämistehtävillä. Nopeaa nimeämistä arvioidaan yleensä nopean sarjallisen nimeämisen testillä, jossa mitataan toistuvien ärsykkeiden nimeämiseen kulunutta kokonaisaikaa ja virheellisyyttä. Nimeämistä voidaan arvioida myös yksittäisten kuvien nimeämisen tehtävillä.

Kuka arvioi nimeämistaitoja?

Arvioinnin tekee tavallisesti kielen kehitykseen ja oppimiseen erikoistunut ammattihenkilö kuten puheterapeutti tai psykologi. Myös erityisopettajilla ja neuvoloissa voi olla käytössä nimeämistaidon arviointivälineitä.

Nimeämisvaikeus ja oppiminen

Ennen kouluikää ja ensimmäisinä kouluvuosina havaitut nimeämisvaikeudet saattavat ennakoida hitautta lukemaan oppimisessa. Tutkimuksissa on todettu, että erityisesti nopean nimeämisen ongelmat ja lukuhitaus voivat olla yhteydessä toisiinsa. Aina nimeämisongelmiin ei kuitenkaan liity lukemisen ongelmia. Nimeämisongelmat voivat esiintyä yksittäisenä ongelmana tai liittyä muihin kielellisiin ongelmiin. Nimeämisnopeuden ongelmat voivat olla melko sitkeitä ja säilyä aikuisikään asti.

Nimeämisen harjoittaminen

Nimeämisen harjoittamista on toistaiseksi tutkittu vasta vähän. Nimeämistaitojen harjaantumisessa on yksilöllisiä eroja lasten kesken. Nimeämistaitoja voidaan yrittää tukea erilaisilla tehtävillä. Nimeämisen tarkkuus on osoittautunut helpommaksi ja nopeus haasteellisemmaksi harjoittaa. Harjoitukset voivat myös auttaa tunnistamaan sananhakutilanteita ja tarjota erilaisia keinoja sanan hakemiseen. Arjen kuntoutuksessa on tärkeää, että lapsi oppii selviämään vaikeutensa kanssa.

 

http://www.lukimat.fi/lukeminen/tietopalvelu/tukikeinot-1/perustaitojen-harjoittelu/nimeamisvaikeus