Lapset oppivat lukemaan monella eri tavalla

Lukemaan opettamisessa käytetään erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja. Suurin osa lukemaan opettamisen alkeismenetelmistä perustuu suomen kielen rakenteeseen ja kirjain-äännevastaavuuden opettamiseen.

Keskeistä on huomata, että lapset oppivat lukemaan eri tavoin. Osa lapsista myös oppii lukutaidon jo ennen varsinaista lukutaidon opettamista koulussa. Kun peruslukutaito on opittu, on edelleen tärkeää herätellä ja pitää yllä mielenkiintoa lukemiseen.

Osalle lapsista lukutaidon oppiminen on kuitenkin erityinen haaste. Silloin on tärkeää valita keinoja, jotka parhaiten tukevat lapsen taitojen oppimista. On myös tärkeää, että kouluopetus ja kodin tuki ovat yhdenmukaisia, jotta erilaiset opetustavat eivät hämmennä ja hankaloita lapsen oppimista.

 

http://www.lukimat.fi/lukeminen/tietopalvelu/lukemaan-opettaminen-1/perustaitojen-opettaminen/lukemaan-opettaminen-koulussa