Lukemisen ja kirjoittamisen alku

Lukemisen alkeisopetus

Lukemisen opettamisessa käytetään erilaisia menetelmiä. Suomessa on yleisimmin käytössä KÄTS-menetelmä (kirjain-äänne-tavu-sana), jossa aluksi opetellaan tunnistamaan kirjain ja sitä vastaava äänne, äänteitä yhdistetään liukumalla tavuiksi ja tavuja sanoiksi.

Harjoittelussa edetään lapsen taitojen mukaan. Oppimistilanteissa yritetään löytää sopivan haasteellisia tehtäviä. Tällöin tehtävät ovat mielenkiintoisia, mutta eivät lannista lasta. On hyvin tärkeää säilyttää oppimisen ilo ja lapsen luottamus omiin taitoihinsa.

Kirjoitustaidon opetus

Luku- ja kirjoitustaito opetetaan 1. luokalla yleensä rinnakkain, koska ne tukevat toisiaan. Lukutaito kehittyy kuitenkin usein hieman kirjoitustaitoa nopeammin. Kirjoitustaidon opetus etenee kirjainmuotojen opettelusta, tavujen ja sanojen sekä omien tekstien tuottamiseen.

Lähteet:

Lerkkanen, M.-K. (2006). Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi-ja alkuopetuksessa. WSOY.

Takala, M & Kontu, E. (2006). Lukivaikeudesta lukitaitoon. Yliopistopaino.

 
http://www.lukimat.fi/lukeminen/vanhemmalle/1-2-1-lukemaan-ja-kirjoittamaan-opettamisen-periaatteet