Sivuston kaikki toiminnallisuudet ei toimi ilman JavaScriptiä. Parhaimman käyttökokemuksen saavuttamiseksi salli JavaScriptin suoritus tai päivitä selaimesi.

Sanaston kehitys kouluiässä

Sanaston kehitys on tavanomaista, kun

Ymmärtää sanoja ja monimerkityksisiä ilmauksia helposti.

Oppii lukemaan helposti. Ymmärtää lukemansa.

 

 

Vieraiden kielten sanaston oppiminen on helppoa

Lapsi oppii noin 3000-5000 sanaa / vuosi eli 10-13 sanaa joka päivä

Seuraa tai tue sanaston kehitystå, kun

Ymmärtää heikosti sanojen merkityksiä sekä ilmauksia, joilla on monta merkitystä.

Luetun ymmärtämisessä on vaikeuksia heikon sanaston hallinnan vuoksi.

Ainekirjoitus on niukkaa sanaston käytöltään, ja reaaliaineiden tekstien ymmärtämisessä on pulmia

Vieraskielinen sanasto on niukkaa.

Sanaston hallinta on selvästi heikompaa kuin ikätovereilla.

Toimenpiteet

Jos oppimisessa on ongelmia, lapsi voi saada tehostettua tukea eli osa-aikaista erityisopetusta tai erityistä tukea, jolloin hän osallistuu pienryhmäopetukseen äidinkielessä ja/tai reaaliaineissa. Erityisessä tuessa osa aineista opetetaan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOJKS) mukaan.

Jos vieraiden kielten oppiminen on työlästä, lapsi opiskelee henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOJKS) mukaan. Opeteltavien kielten määrää pienennetään.

Lapsi voi saada kouluiässä puheterapiaa tai neuropsykologista kuntoutusta kielellisten vaikeuksien ja oppimisvaikeuksien takia.

 

Lähteet

Lyytinen, P (2014) Kielenkehityksen varhaisvaiheet. Teoksessa T. Siiskonen, T. Aro, T. Ahonen & R. Ketonen (toim.), Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa (s. 51-71). 2. painos. Juva: PS-kustannus.

Kirjoja lukenut teini osaa jopa 70 000 sanaa – Nuori, joka ei lue, 15 000 sanaa.Saatavilla 3.3.2016 osoitteessa: nettilinkki: http://yle.fi/uutiset/3-8711651

NIppold, M.A. (1992). The normal and disordered word finding in children and adolescents.TOpics in Language Disorders, 13(1), 1-14.

Nettelbladt, U. (2007). Lexikal utveckling. I U. Nettelbladt & E-K. Salameh (red.), Språkutveckling och språkstörning hos barn (199–230). Polen: Studentlitteratur.

 

Takaisin ylös