Sivuston kaikki toiminnallisuudet ei toimi ilman JavaScriptiä. Parhaimman käyttökokemuksen saavuttamiseksi salli JavaScriptin suoritus tai päivitä selaimesi.

Nimeämisen kehitys kouluiässä

Nimeämisen kehitys on tavanomaista, kun

Osaa kouluun tullessaan käsitteitä kuten aikakäsitteet, värit, muodot sekä yläkäsitteet.

 

Oppii kellonajat hyvin koulussa. Samoin oppiaineiden nimikkeet kuten sanaluokat (adjektiivit, verbit jne.) on helppo muistaa

Oppii koulussa numeroiden ja kirjainten sekä henkilöiden nimiä helposti.

Oppii lukemaan helposti. Ymmärtää lukemansa.

 

Oppii lukujonotaitoja, yhteen- ja vähennyslaskuja sekä kertotauluja hyvin.

Reaaliaineiden oppiminen on helppoa. Ainekirjoitus ei tuota ongelmia.

 

 

Vieraiden kielten sanasto jää helposti mieleen.

Nimeäminen tarkentuu ja nopeutuu iän myötä. Numeroiden ja kirjainten nimeäminen nopeutuu nuoruusikään ja esineiden ja värien nimeäminen aikuisikään asti

Seuraa tai tue nimeämisen kehitystä, kun

Voi olla vaikeuksia oppia käsitteitä kuten aikakäsitteitteitä sekä värien, muotojen, yläkäsitteiden sekä aikakäsitteiden nimiä. Henkilöiden nimien oppiminen on työlästä

Kellonaikojen oppimisessa on työläyttä. Oppiaineiden nimikkeet tuottavat vaikeutta

 

Lapsella voi olla vaikeuksia oppia numeroiden, kirjainten ja henkilöiden nimiä.

Lukemaan oppiminen on työlästä. Lukeminen ei tarkennu ja sujuvoidu. Joillakin on vaikeuksia ymmärtää lukemaansa..

Lukujonotaidot, yhteen- ja vähennyslaskut sekä kertotaulut eivät automatisoidu

Reaaliaineiden oppiminen on työlästä lukemisen ongelmien myötä. Ainekirjoitus on hankalaa: aineet ovat lyhyitä sekä lauseet ovat lyhyitä, yksinkertaisia rakenteeltaan ja suppeita sanastoltaan.

Vieraiden kielten sanaston oppiminen tuottaa vaikeuksia.

Nimeäminen kyllä nopeutuu ja tarkentuu mutta ei saavuta ikätovereiden taitoja.

Toimenpiteet

Jos oppimisessa on ongelmia, lapsi voi saada tehostettua tukea eli osa-aikaista erityisopetusta tai erityistä tukea, jolloin hän osallistuu pienryhmäopetukseen äidinkielessä, matematiikassa ja/tai reaaliaineissa. Erityisessä tuessa osa aineista opetetaan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOJKS) mukaan.

Jos vieraiden kielten oppiminen on työlästä, lapsi opiskelee henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOJKS) mukaan. Opeteltavien kielten määrää pienennetään.

Lapsi voi saada kouluiässä puheterapiaa tai neuropsykologista kuntoutusta kielellisten vaikeuksien ja oppimisvaikeuksien takia.

Tilaa uutiskirje

Takaisin ylös