Mitä luetun ymmärtäminen on?

Luetun ymmärtäminen vaatii lukemisen perustaidon hallitsemisen. Lisäksi lukijan täytyy mielessään päästä käsiksi sanojen merkitykseen. Asiaan sopivan taustatiedon täytyy aktivoitua ja sen avulla täytyy pystyä muodostamaan mielekäs ja merkityksellinen kokonaisuus luetusta asiasta. Lisäksi lukijan täytyy jatkuvasti arvioida omaa ymmärtämistään: onko hän ymmärtänyt lukemansa, ja onko teksti sisäisesti järkevää ja yhteensopivaa. Lisäksi lukijan pitää tarvittaessa pystyä käyttämään korjaavia strategioita, jos arvioinnin tuloksena huomaa, ettei olekaan ymmärtänyt lukemaansa. Tämän takia luetun ymmärtämisen voidaankin ajatella olevan enemmän kuin sen takana olevien useiden prosessien summa: kaikkien osien täytyy toimia koordinoidusti yhtenä kokonaisuutena.

Riittävä tai hyvä luetun ymmärtäminen vaatii useita eri tekijöitä. Jotta tekstistä tulisi lukijalleen ymmärrettävää, lukijan täytyy yhdistää useiden peräkkäisten lauseiden merkitykset yhteen (paikallinen yhtenäisyys). Sen lisäksi lukijan täytyy päätellä, miten esitetyt asiat liittyvät toisiinsa kokonaisuudeksi (yleinen yhtenäisyys). Tämän saavuttamiseksi lukijan täytyy yhdistää tekstiin taustatietoja muististaan, jotta tekstistä tulisi mielekäs ymmärrettävä kokonaisuus ja jotta yksityiskohdista saataisiin selvää.

 
http://www.lukimat.fi/lukeminen/tietopalvelu/lukutaito-kehittyy/ymmartamisen-kehittyminen/copy_of_ymmartamisen-kehittyminen