Vanhempainilta varhaiskasvatukseen: kielellisten taitojen tukeminen

Kohderyhmä: 
perheet, joissa on 0-4 vuotiaita lapsia. Erityisesti monikieliset perheet.

Kesto: 
30 minuuttia

Materiaalit: 
Esitysmateriaali, katsottava video sekä keskustelukortit, ks. alta.

Valmistelut: 
Tilan järjestäminen keskusteluun sopivaksi, tulkkien varaaminen, videotykki ja nettiyhteys. Keskustelukorttien tulostus.

Illan eteneminen: 
Katsotaan video, käydään rennossa hengessä läpi faktatietoa, keskustellaan yhdessä.
Materiaalin kieli: suomi

Pienen lapsen kielellisten taitojen tukeminen

Tämä vanhempainilta on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa käytettäväksi. Materiaali sopii erityisen hyvin monikielisille perheille tiedoksi ja tueksi kielikasvatustyöhön, mutta myös yksikielisille perheille. Materiaalin avulla voitte keskustella varhaisesta kielen kehityksestä ja antaa konkreettisia vinkkejä, miten edistää kielen kehitystä.

Kaksi- tai monikielisyys ei ole kaikissa monikulttuurisissakaan perheissä itsestäänselvyys. Lasten kielenkehitykseen ja lukemaan oppimiseen monikielisessä perheessä liittyy yleensä huolia ja vaikeuksia, joten kannustava ja kuunteleva ote on tarpeen. Jätä vanhempainiltaan tarpeeksi väljyyttä keskustelulle.

VINKKI: Jos perheen huolena on se, ettei ole mahdollisuutta tai aikaa opettaa lapsille vanhemman tai vanhempien äidinkieltä, kannattaa materiaalin läpikäynnin yhteydessä korostaa myös sitä, että ohjeet on laadittu keskivertoperheille. Jokainen perhe tekee, kuten parhaaksi katsovat! 

Lukemisen tärkeys ei ole kaikissa perheissä eikä kulttuureissa itsestäänselvää, joten kannattaa neuvoa vanhempia tutustuttamaan lapset kirjoihin jo pienestä saakka. Lapsille ääneenlukeminen voi jatkua pitkään, vaikka lapsi on itse oppinutkin jo lukemaan. Voit kertoa Suomen hyvästä kirjastojärjestelmästä ja keskustella materiaalin avulla siitä, miksi lukutaito on kaikille tärkeää.

VINKKI: Jos perheelle aiheuttaa ongelmaa omakielisten kirjojen puute, voit neuvoa heitä esimerkiksi Monikielisen kirjaston palveluihin. Esityksessä on kerrotaan sen palveluista.